WWDC 2022 કીનોટ રીકેપ: એપલનું સૌથી નવું ઉત્તેજક સોફ્ટવેર, હાર્ડવેર અને વધુ

ટેકરિપબ્લિકના મેકેન્ઝી બર્ક અને બ્રાયન સ્ટોન CIO ઇનસાઇટના કાઇટી નોર્ટન સાથે એપલના WWDC 2022 કીનોટમાં જાહેર કરાયેલ નવીનતમ સૉફ્ટવેર, હાર્ડવેર અને વધુને રીકેપ કરે છે.

પોસ્ટ WWDC 2022 કીનોટ રીકેપ: એપલનું સૌથી નવું ઉત્તેજક સોફ્ટવેર, હાર્ડવેર અને વધુ પ્રથમ TechRepublic પર દેખાયું.

Leave a Comment